torsdag 27 september 2012


Skolslöjden i tiden.

De sydkoreanska skoleleverna har på kort tid blivit världsledande när det gäller kunskapsinhämtande. De får tillgång till en mycket effektiv undervisning, de har långa skoldagar och mycket intresserade och engagerande föräldrar. Detta gör att de når häpnadsväckande resultat, i jämförelse med elever i de flesta andra länder. Man har t. o. m. framgångsrikt kunnat utnyttja elektroniska robotar vid inövandet av kunskap.
Det har dock visat sig att de redan under skolåldern får symtom på utbrändhet. Dessutom har Sydkorea förbluffande brist på professorer som tilldelats nobelpris. Den sydkoreanska skolan har i mycket stor utsträckning gynnat kunskapsinhämtande, men i mindre utsträckning den kreativitet och det nytänkande som framgångsrik forskning bygger på. Den senare färdigheten går inte att i samma utsträckning mekanisera som kunskapsinhämtandet, men är mycket viktig för människors välbefinnande och ett lands utveckling.
Att i sin slöjdundervisning kunna utveckla elevernas skapande förmåga, kräver kännedom om skapande arbetsmetoder och utvecklande arbetsmaterial. Dessutom måsta läraren känna till lämpligt sätt att organisera undervisningen, för att hinna med alla elever, på de ca. 2 ½ min. som står till förfogande för varje elev. Därtill behöver man som lärare hinna skaffa sig god erfarenhet i att undervisa i en skapande verksamhet, vilket man inte har en möjlighet att göra i sin lärarutbildning.
Det gäller att hålla samman undervisningen så att eleverna hinner öva upp sig i att handskas med en mindre mängd kunskap, istället för att enbart få kännedom om en större.
”Eleverna lär sig när de tillämpar sin kunskap”. Prof. Lars Owe Dahlgren.


I materialet: Figurer och förmer, Skåp och hyllor, Skrin och pallar och Ytbehandling av slöjdföremål finns åtskilliga tusentals inspirerande uppslag för eleverna att experimentera vidare med alltifrån årskurs 1 till årskurs 9.
Materialet är uppbyggt så att eleverna uppehåller sig vid en begränsad mängd material och tekniker, för att hinna öva upp sig att arbeta självständigt. Allt bygger på att eleverna planerar sina egna arbeten med hjälp av sådana planeringsmetoder, som de förstår sig på och klart kan förutse hur de färdiga föremålen skall tillverkas och kommer att se ut och fungera.

Den som har erfarenhet av att leda skapande verksamhet vet, att då eleverna skall inspireras till nya uppgifter, lyckas de sällan att komma på egna lösningar, om de får sitta i sin ensamhet. Då hemfaller i de flesta fall åt en rent kopierande verksamhet. I ställer behöver lärare samla dem till gemensamma inspirationslektioner, för att hinna uppmuntra och ”peppa” upp varje elev genom gemensamma experiment, diskussioner och undersökningar. Materialet innehåller tydliga exempel på hur detta kan genomföras. Här fungerar det för närvarande inte med några undervisningsmaskiner.
Vill du läsa mera om materialet gå in på sidan: www.formitra.com

Här följer en bild på hur sydkoreanska elever med stor förtjusning övar in sånger med hjälp av en robot.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar